Filmdistributörerna

Pressrelease

Stockholm 2015-11-25

Föreningen Filmdistributörerna är här!

Sveriges oberoende filmdistributörer har slagit sig samman för att tillvarata och synliggöra de mindre och mellanstora kvalitetsfilmsdistributörernas intressen och verka som part och intresseorganisation i det nya filmlandskap som håller på att växa fram med det digitala skiftet och den av Kulturdepartementet aviserade statliga filmpolitiken. Föreningen Filmdistributörerna består av Folkets Bio, Njutafilms, TriArt, Lucky Dogs, Klubb Super 8, Studio S och NonStop Entertainment.

Föreningen Filmdistributörerna hade konstituerande möte fredagen den 20 november 2015 och till föreningens megafoner utsågs Folkets Bios Katrina Mathsson och NonStop Entertainments Jakob Abrahamsson.

”I dessa spännande och föränderliga tider är det viktigt att vi independentdistributörer som verkar i alla visningsfönster samlar oss och för vår talan gemensamt mot politiker och institutioner. Vi tror att det finns mycket att vinna på att utbyta erfarenheter och arbeta tillsammans i branschfrågor och tillsammans diskutera såväl teknikutveckling som den kommande statliga filmpolitiken.” säger Mathsson och Abrahamsson.

Föreningen filmdistributörerna avser att synliggöra och skapa förståelse för den lilla och medelstora distributörens gärning och verksamhet gentemot politiker, Filminstitutet, den institutionella sektorn, i filmpolitik/avtalsförhandlingar, beslutsfattare samt mot leverantörer och kunder, producenter, finansiärer, biografer, digitala plattformar och tv-kanaler. Föreningen avser också att skapa förutsättningar för finansiell stabilitet och avkastning, hållbarhet, långsiktighet i distributionen av film utanför blockbusterkategorin, att synliggöra och utveckla filmdistribution i alla visningsfönster och alla media, att bredda filmutbudet, att föra svenska independentdistributörers talan i EU/Mediafrågor samt att utbyta erfarenheter och lärdomar för att stärka independentsektorn.

För mer information kontakta föreningens megafoner:

Katrina Mathson, +46736827522, katrina@folketsbio.se

Jakob Abrahamsson, +46707976671, jakob.abrahamsson@nonstopentertainment.com

Föreningen Filmdistributörerna är en ideell förening med säte i Stockholm.